Meteen naar de inhoud

IJsselbiennale

Fanfare
Van oudsher is de fanfare bekend als het orkest dat bij feestelijke gebeurtenissen al musicerend door de straten van een plaats trekt. Het begrip fanfare wordt ook gebruikt om een feestelijk muziekstuk aan te duiden. Fanfares en koren vormen vaak het kloppend hart van een gebied. Bovendien zijn ze een broedplaats voor musici en zangers in de professionele muziekwereld. Zoals veel musici is ook Eef van Breen ooit bij de fanfare begonnen. En zeker in deze tijd, waarin muziekonderwijs steeds minder vaak gegeven wordt op scholen, is deze broedplaatsfunctie van cruciaal belang voor het muzikale ecosysteem in Nederland. Zonder fanfares geen toporkesten.

Spoolde
Voor de uitvoering van Circado heeft P22 in overleg met de organisatie van de IJsselbiennale een route uitgezet rond de voormalige vesting “Het Engelse Werk”, de dijken, spoor- en waterwegen door Spoolde. Spoolde ligt niet ver van de plaats waar de IJssel uitmondt in het IJsselmeer. Op de bodem van het IJsselmeer liggen de restanten van veel meer verdronken dorpen (Espele, Tollebeek, Luttelgeest, Marenesse, Sevenhusum, Lemmerbroek, Kunresyl, Sileham, Ruthe …). Ook Zwolle werd regelmatig getroffen door overstromingen. De watersnood van 1825 trof o.a. Mastenbroek, Assendorp en Dieze. De Nieuwstad Dieze was een strategisch gebied, waar reizigers en kooplieden konden logeren in herbergen. Mastenbroek is een van de oudste polders van Nederland en hoort bij het Nationaal Landschap IJsseldelta. De bedijking van de vruchtbare polder, die bisschop Jan van Arkel in 1362 begon, leidde tot oorlog met omwonende edelen. Het Engelse Werk is een voormalig verdedigingswerk, dat is weggespoeld bij een grote overstroming in 1672.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog begon Prins Maurits van Nassau met de aanleg van verdedigingswerken langs de IJssel. Deze redouten vormden een keten langs de rivier. Werken deed de IJssellinie niet. In de winter van 1624 trok de in Spaanse dienst zijnde graaf Hendrik van den Bergh met zijn soldaten over de bevroren rivier. Na de Tweede Wereldoorlog werd opnieuw een IJssellinie aangelegd, nu als onderdeel van de NAVO-verdediging tegen Russische tanks. De Nederlandse regering liet in het grootste geheim verdedigingswerken en schuilkelders bouwen. Russische tanks zijn bij Spoolde nooit gesignaleerd.

Bij de inpolderingsplannen van  Flevoland  was in de jaren zestig al een spoorlijn ingetekend tussen Lelystad en Zwolle. Pas eind 2003 is het tracé voor de Hanzelijn vastgesteld. De oude spoorbrug over de IJssel werd gesloopt om ruimte te maken voor de rivier en vervangen door een nieuwe brug verder stroomopwaarts, de Hanzeboog, die in 2011 in gebruik is genomen.

Het buurtschap Spoolde ligt tegenwoordig ingeklemd tussen de IJssel en de provinciale weg N331-N337 en wordt doorsneden door twee kanalen (Willemsvaart, Zwolle-IJsselkanaal), een snelweg (A28) en een spoorweg (de Hanzelijn). De Hanzelijn wordt na het schrappen van de Noordtak van de Betuweroute  ook gebruikt voor goederenvervoer. Hierdoor heeft het gebied veel overeenkomsten met het gebied van de Circado proeve bij het verdronken dorp Leuffen, dat ook wordt doorsneden door de Betuweroute en een snelwegtracé.