Meteen naar de inhoud

Meedoen

Circado is een muzikale processie in het waterland waar de IJssel zich afsplitst van de Rijn. Hier begint de Nederlandse delta. Om daar veilig te kunnen wonen hebben wij dijken, sluizen en gemalen. Maar nu de zeespiegel verder stijgt is dat niet meer voldoende. Of hebben onze voorvaderen nog oplossingen voor hoog water?
De voorstelling gaat over vindingrijkheid en veerkracht. Bewoners zoeken steun bij hun buren en vinden nieuwe vormen van saamhorigheid. Zij treden de toekomst tegemoet door oude tradities te transformeren en nieuwe betekenis te geven. Muziek en samenzang geven iedereen de kans daaraan mee te doen.
Het publiek hoort muziek, tekst en geluidseffecten, die zich vermengen met omgevingsgeluiden en live optredens langs de route. Boven de Betuweroute klinkt de economische belofte van denderende goederentreinen, ook al rijden die op dat moment misschien niet. Verderop horen wij de bewoners van een verdronken dorp (Leuffen), die huis en haard meeslepen naar een plaats hogerop. Op de doorgetrokken A15 rijdt het stikstofvrije handelsverkeer van de toekomst. Op de dijk klinkt een lied. Plotseling komt het wassende water dichterbij. In de verte klinken kerkklokken. De geluiden transformeren. Ze morfen in elkaar alsof ze door de tijd reizen. Intussen schrijdt de processie in een gedecideerd tempo voort. Dit zorgt voor een surrealistische ervaring. Welke geluiden horen we nu echt en welke komen uit de koptelefoon? Is dit een auditieve blik op een veldslag uit het verleden, van het landschap dat veranderde? Of zijn dit geluiden uit de toekomst? Is dit een visioen?
De muzikale ruggengraat is het eeuwig stromende water van de rivieren die alles hebben zien gebeuren. De muziek geeft het gevoel nooit te stoppen. De processie gaat door. Tegen het einde kennen de mensen een lied. Een lofzang voor de Liemers.

Iedereen kan meedoen. Speel op je eigen muziekinstrument, zing met je eigen stem, of doe mee in een andere rol (bijvoorbeeld als vrijwilliger). De inschrijving voor vrijwilligers blijft tot september open.
In juli en augustus combineren we alle inschrijvingen met de onderdelen van de route en maken daarmee een aantal groepen. Elke groep krijgt een mix van bewegingen, muziek en tekst die aansluit op de samenstelling en de rollen in de groep (muziekinstrumenten, zangstemmen, vendeliers, …). Na de zomer maken wij via de mail en website bekend in welk groepje je bent ingedeeld.

De kick off is op zaterdag 5 september. Vanwege de corona-maatregelen bestaat de kick off uit drie delen. Alle deelnemers krijgen een uitnodiging met de starttijd.
13:00 uur de groepen Koor 1 en Koor 2
14:30 uur de groepen KLANKEN UIT DE WIJK, GEBROKEN TAFEREEL, HET VERDRONKEN DORP, EPILOOG, Muziekensemble
16:00 uur de groepen WEG DOOR DE TIJD, TIJDLIJN OP DE DIJK, MAN MET PIJP en de vrijwilligers

Tussen 6 en 25 september heeft elke groep twee repetities. We maken voor elke groep een rooster met data, tijden en locaties.
De generale repetitie is op zaterdag 26 september om 14:30 uur.
De uitvoeringen zijn op zaterdag 3 en zondag 4 oktober in de middag.

Coronavrij
Zowel voor de repetities als voor de uitvoeringen volgen wij de richtlijnen en protocollen van RIVM, KNMO, Koornetwerk Nederland en de Veiligheidsregio Gelderland Midden. Dat betekent dat wij de groepen klein houden en bij de uitvoeringen niet te veel bezoekers tegelijk toelaten (daarom spelen we elke dag een aantal keer achter elkaar). Wij zien erop toe dat iedereen steeds voldoende afstand houdt.
Zodra er nieuwe of aanvullende richtlijnen zijn passen wij de planningen daarop direct aan.
Nieuws van 30 juni: Ook voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. Zingen mag op anderhalve meter afstand, bij voorkeur in een zigzagformatie in een goed geventileerde ruimte (of buiten). Verder adviseert het RIVM om een presentielijst bij te houden om eventueel bron- en contactonderzoek te vergemakkelijken. Zingen voor publiek mag met de algemene beperkingen die op 1 juli zijn ingegaan. Koornetwerk Nederland heeft het samengevat in een protocol. Meer informatie, met de links naar het RIVM advies en het Koornetwerk Protocol vind je hier.

Wat betekent Circado?
Circado is een verzonnen woord. Het combineert elementen van circa (rondom) en domus (huis).
Circa staat voor de vorm van de muzikale processie: een rondwandeling. Een circus treedt op in een ronde tent. Misschien krijgt de route van Circado op bijzondere dagen ook iets van een circus.
De Romeinen noemden hun huizen domus. Bij de overstroming in 1799 namen de bewoners van Loffna (Leuven) hun domus mee en begonnen verderop opnieuw.
Circado, de muzikale processie rond het verdronken dorp, brengt ook de bewoners van deze eeuw weer terug op een veilige plaats.