Meteen naar de inhoud

Ruimte voor de rivier

Rijkswaterstaat over de Pleijpolder:
Bij Westervoort splitsen de rivieren Nederrijn en de IJssel, daar ligt de Hondsbroeksche Pleij. Deze voormalige uiterwaard speelt een belangrijke rol bij de waterverdeling over beide rivieren. Over de hoeveelheid water die Rijn en IJssel afvoeren zijn op landelijk niveau afspraken gemaakt. Hogere waterstanden maakten het lastig die verdeling te handhaven en het gebied rond de Hondsbroeksche Pleij te beschermen tegen overstromingen.

Regelkraan
Door de Pleijdijk bij Westervoort tot 250 meter landinwaarts te leggen heeft de rivier hier meer ruimte gekregen. Ook zijn een hoogwatergeul gegraven en een zogenaamd ‘regelwerk’ aangelegd: een betonnen constructie met schotten die functioneert als een kraan die je meer open en dicht kunt draaien. Wanneer we minder schotten in het regelwerk plaatsen, stroomt er meer water naar de IJssel en de nieuwe hoogwatergeul. Zo wordt de gewenste waterverdeling tussen de twee rivieren ook in hoogwatersituaties gehandhaafd en blijft het achterland beschermd. Deze ‘regelkraan’ van Nederland bepaalt voor een groot deel de waterstanden van beide rivieren in de rest van ons land.
De ingrepen bij de Hondsbroeksche Pleij geven de mogelijkheid om bij hoogwater een waterstanddaling van 40 centimeter te bereiken.

Een nieuwe polder
Bij het landinwaarts verleggen van de Pleijdijk is een nieuwe polder ontstaan: de Pleijpolder. De hoogwatergeul is in drogere tijden een soort ‘groene rivier’ met natuurlijk grasland waarvan wandelaars en fietsers gebruik kunnen maken. Ook is een waterpartij gegraven die stijging van de grondwaterstand tegen moet gaan én ruimte creëert voor plant en dier. Via een gemaal wordt het opgevangen water op de IJssel geloosd. Zo maken we het rivierengebied veiliger, ook als in de toekomst de waterstand stijgt.